Александър Йорданов

...BLOGO, ERGO SUM!

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало >> вестник "ДЕМОКРАЦИЯ" - непубликувано >> ЗАКОНОНОДАТЕЛЯТ В ЛИТЕРАТУРАТА

ЗАКОНОНОДАТЕЛЯТ В ЛИТЕРАТУРАТА

Надежда Александрова

 

Снимка 1Тази година се навършват 130 години от рождението и 50 от смъртта на литературния критик Владимир Василев, както и 70 години от замлъкването на неговото сп.”Златорог”(1920-1943).

Владимир Василев e една от най-ярките творчески личности на България, литературен критик – истински законодател в националната литература. Във времето на комунизма той е отричан и заклеймяван като идеен враг, а написаното от него тенденциозно се премълчава. Особено в първите години след 9-ти септември 1944 г. писането срещу Василев има характер на най-злостни доноси и дава „паспорт“ за кариера в литературата и науката. Единственият успокоителен факт, е че писалите срещу Василев през тези години са доказани литературни некадърници. Когато Блага Димитрова и Йордан Василев го включиха в своята биографична книга за Елисавета Багряна, още с появата си тя предизвика огромен скандал и беше заклеймена в редакционни статии на водещите партийни и литературни издания.

 

 

ПЪРВАТА КНИГА И ПОГРЕБЕНИЕТО

Приживе Владимир Василев няма издадена книга. Написаното от него е съхранено на страниците на списанията „Златорог”, „Мисъл” и „Демократически преглед”. Едва през 1992 г., в навечерието на предстоящата тогава 110 годишнина от рождението му, се появи подготвеното по-рано издание „Студии, статии, полемики”, което съдържа неговите основни текстове, подбрани и редактирани от Александър Йорданов, Светла Гюрова, Тончо Жечев и Шели Барух. Това фактически е неговата първа книга. На погребението Василев присъстват не повече от десетина души. И няма кой да произнесе дори слово. Страхът и съобразяването със силните на деня, създават ситуация, за която през 1992 г. Тончо Жечев ще напише:

И сега като си спомня, преживявам един от най-големите срамове в живота си…Ако не друго, то поне можеше един от нас да прикани съвременниците да се изчервят за дивите нрави в тая страна, които бяха направили така, че един от първенците ѝ да си отиде като престъпник…”

 

                    ЖИВОТОПИСНА БЕЛЕЖКА

Снимка 1 аВладимир   Василев e роден на 4 ноември 1883 година в Бургас. Баща му Васил Матеев,   родом от Жеравна, е съдия и читалищен деятел, син на известния книжовник Сава   Филаретов. Бъдещият литературен критик учи в Бургас, Сливен и София, където   през 1900 г. завършва класическия отдел на Първа мъжка гимназия. От тази   година датират и първите му литературни изяви в сп. „Светлина”. Учи славянска   филология в СУ „Св.Кл.Охридски“, но се дипломира като юрист и дълги години   работи като съдия в Радомир, Плевен, Пловдив, Сливен и София. Като студент   през 1904 г. отпечатва в сп.“Българска   сбирка” статията си „Иван Вазов по страниците на сп. „Мисъл”. С нея привлича   вниманието на д-р Кр.Кръстев, П.П.Славейков, П.Ю.Тодоров и П.К.Яворов.   Въпреки демонстративно изразените в статията му симпатии към критикувания и   отричан от тях Вазов, поради добре   аргументираната критика и   категоричната авторска позиция, Василев е приет радушно за сътрудник на   критикуваното от него списание. Самостоятелност и решителност в отстояването   на собствено мнение и естетически критерии, полемичен дар и хъс, са сред   най-важните качества на критика. И не   случайно успява да наложи присъствието си сред такива критически авторитети   като д-р Кр.Кръстев, П.П.Славейков, Иван Шишманов, Михаил Арнаудов, Божан   Ангелов, Боян Пенев. СътрСнимка 3удничеството му в сп. „Мисъл” бележи и началото на сърдечното му   приятелство с П.К.Яворов и Боян Пенев. След спирането на “Мисъл” тримата   обмислят идеята за издание, което да продължи неговата политика, стратегия и   авторитет.

В предсмъртното си завещание Пейо Яворов поверява на Василев   грижата за творчеството си.

 

ЗА НЕПРЕХОДНОТО

Снимка 4

 

Написаното от Владимир Василев на страниците на редактираното от него най-стойностно литературно списание „Златорог”, представлява своеобразна история на новата ни литература. То е свидетелство за градивните усилия на най-талантливите представители на изкуството и литературата ни, и на най-смислената и талантлива част от българската интелигенция в следвоенното време на недоимък и социална конфронтация. Открояват се текстове като „От пет години насам“, „От 1920 до днес“, „Мотиви из нашата любовна лирика“, както и откривателските студии за Лилиев, Йовков, Багряна и др. Но несъмнено най-голяма слава му донасят неговите полемични статии и студии, в които громи посредствеността в литературата и идеологическите безсмислици на лявата литература и естетика – „Пантеисти и маниаци“, „Между сектанство и демагогия“, „Хулиганството в литературата ни“, „Именно, на ясни позиции“, „Бараж от литературни формули“. Снимка 2 

 

Владимир Василев:

"Създадоха се, първите години   след революцията в Русия, партийни поети и тъй наречените   „агитки“(агитационни стихове).Твърде скоро обаче се видя стойността на тая   поезия на партийните лозунги и политическото злободневие. Тя стана просто   излишна."

"Предпочитам един поет, който   пее за съвсем свои интимни неща, но е искрен – пред един социален поет, който   изпълнява една готова социално-идейна партитура.

 

Защо, след като с перото си е утвърдил това, което днес е българската литературна класика, е така ненавиждан от неколцина овластени литератори и цялата комунистическа върхушка? Отговорът дава Тончо Жечев:

„Който може да се ориентира между редовете, който разбира междутекстовите връзки в историята на нашата литература, той едва ли ще се изненада, че се е образувал някакъв мълчалив заговор от крайно десния до крайно левия фронт у нас срещу делото на „Златорог” и Вл.Василев, за неговото премълчаване, неиздаване. Всичко у него някак просто и естествено е настроено на вълната на отрицанието на бездарието, на идеологическата превзетост в изкуството, на графоманията, на литературната маниащина. В неговото осветление помръкват много изкуствени слънца, фалшиви кумири в най-новата ни литература. В това бранно поле на честолюбието и славата той се оказва сам воин…

Днес, когато ни залива море от посредствена литература и литературната графомания е взела заплашителни размери, името и делото на Владимир Василев е мъдро напомняне за вечно актуалната необходимост да се отсяват истинските от фалшивите, макар и медийно лансирани, литературни стойности.

 

 
Банер