Александър Йорданов

...BLOGO, ERGO SUM!

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало >> Политика >> Статии >> ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО И НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО

ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО И НАЦИОНАЛНОТО НИ ДОСТОЙНСТВО

На 22 октомври тази година Съюзът на демократичните сили прие една декларация с показателното заглавие „Да защитим европейското и националното си достойнство“, която бе широко отразена от средствата за масова информация. В нея темата е „болна“ – антибългаризмът в Република Македония и нашето отношение към това явление. За първи път у нас, без да омаловажавам постоянното говорене на тази тема от партията ВМРО, една политическа партия превърнала се в символ на европейския път на България, така ясно и политически премислено поставя в дневния ред на българската политика и общество проблемът за нашето отношение към ескалиращите антибългарски прояви в Република Македония. В Декларацията на СДС има и две конкретни предложения – първото е за създаване на временна парламентарна комисия, която да събере, разгледа и даде компетентна преценка на фактите и обстоятелствата свързани с тази проблематика. И второто е предложението за дипломатически ход с понижаване на равнището на българското дипломатическо представителство в Скопие. Такова предложение се прави за първи път, но то е напълно в духа и традицията на дипломацията. След изчерпването на „запаса“ от дипломатически ноти то е дипломатическият акт, който ясно би показал на нашите западни съседи, че „антибългаризма“ като политическа доктрина е категорично неприемлив. Той е част от едно минало време, употребяван и налаган идеологически в несъществуваща днес държава – Югославия и неговото възраждане в новосъздадената държава Република Македония, която при това е призната първа като независима такава, от България, е проява на враждебност и недобросъседство. Такъв ход на българската дипломация ще има силен ефект и ще задържи вниманието върху този проблем и на европейските институции. Защото не България, а Република Македония очаква да бъде поканена да започне преговори за членство в Европейския съюз. Но в нашия европейски дом не може да допуснем рецидивите на комунистическото минало да се превръщат в съвременна политика. Затова и декларацията на СДС трябва да бъде прочетена и в този контекст – България има ангажимент към изграждането на европейския дом тук на Балканите, но това означава и разчистване на „терена“ от „боклуците“ на миналото. Всъщност, ето я и самата Декларация.

ДА ЗАЩИТИМ ЕВРОПЕЙСКОТО И НАЦИОНАЛНОТО СИ ДОСТОЙНСТВО

Декларация на Съюза на демократичните сили

Съюзът на демократичните сили, като политическа сила, която първа в региона на Югоизточна Европа, очерта и посочи неговата евроатлантическа перспектива, за пореден път изразява тревога и безпокойство от зачестилите прояви на антибългаризъм в новосъздадената след разпадането на бивша Югославия, държава Република Македония. Тези прояви са наследство от времето на комунистическия режим в бившата югорепублика, който е осъден от Европейския парламент. Рецидивите, които наблюдаваме в Република Македония, представляват поредица от недемократични и чужди на духа на европейското обединение прояви на краен национализъм, етническа нетолерантност, фалшифициране на научно доказани исторически факти, антихуманни опити да се променя народностното и национално самоопределяне на исторически личности от сферата на обществено-политическия и културен живот с изключителен принос за възраждането, културното развитие и утвърждаването на демократичните ценности в този регион на Европа.
Основание за тази тревожна констатация ни дават последните антибългарски прояви, целящи уронването на европейското и националното достойнство на България и българите и на първо място:

 

  • Опитът със средствата на филмовото изкуство да се манипулират и внушават исторически неистини и откровени лъжи, свързани с политическата история на Европа и региона в средата на ХХ век. Филмът „Трето полувреме“, получил финансова подкрепа от държавата, прекрачва прага на нормалното за изкуството критикуване и дори отричане на едни или други политически практики и прави негативни внушения за ролята на целия български народ в огромната човешка трагедия по време на Втората световна война. Той внушава вина на българския народ, а подобно послание дори и когато е „художествено“ е несъвместимо с оценката на тази страница от историята, която е направена от европейските институции и от всички европейски страни и народи.
  • Предстоящото честване на 100 годишнината от сражението край Куманово по време на Балканската война, което определени среди в Република Македония използват за поредни антибългарски внушения, които нямат нищо общо с историческата истина. Те представят България, чийто принос за Освобождението на Македония от турско робство е безспорен исторически факт, като страна „агресор“ и „неприятел“. Тези внушения са не само неисторични, но и тенденциозни спрямо самата македонска независимост, тъй като, както е добре известно, след края на балканските и Първата световна война, територията на днешна Република Македония е окупирана за близо две десетилетия от държавата на сърбите, словените и хърватите, като сръбската администрация осъществява политика на истински геноцид спрямо онази част от населението, която ясно определя своето българско национално съзнание. Като премълчават тенденциозно тази историческа страница, днешните управници на Република Македония последователно отказват предлаганите добронамерено от българска страна стъпки за общи чествания на Илинденско-Преображенското въстание, на общите герои отдали живота си за свободата на българите в Македония и Одринска Тракия.
  • Опитът да се представят средновековни старобългарски писмени паметници като „македонски“, е още едно доказателство за опитите на определени среди в непреодолялата своето комунистическо наследство бивша югославска република, да крадат и фалшифицират историята. В този случай става дума за изключително сериозна не само културна, но и политическа провокация, за посегателство върху българския народ. Защото писмените паметници на средновековна България лежат в основата на българската духовност и народностна идентичност.
  • Доминиращият в някои учебници по история за средно и висше образование в Република Македония, както и в някои средства за масова информация, език на омразата и фалшифициране на общата ни история;
  • Преследването на македонски и български граждани, които декларират своята българска етническа принадлежност, народностно и национално самосъзнание и проявите на репресия срещу тях и техните семейства.


Като народна политическа партия, която цени и защищава европейското и националното достойнство на българските граждани, Съюзът на демократичните сили категорично се противопоставя на всички посегателства спрямо духовното ни, културно и историческо, наследство, на тенденциозния прочит на историята, обслужващ тесни партийни интереси и интереси на кръгове, които не могат да скъсат с комунистическото югославско минало. Съюзът на демократичните сили очаква и настоява подобни прояви да срещнат най-сериозен и еднозначен отпор от страна на отговорните български държавни институции. Настояваме да бъде създадена специална временна парламентарна комисия, която да събере и излезе с оценка на тези и други подобни факти и обстоятелства, и нейния доклад да бъде предоставен на българските представители в Европейския парламент, като с него бъдат запознати членовете на Европейския парламент, Европейската комисия и Комисарят по разширяването на ЕС. Настояваме и призоваваме правителството и президентът на Република България да не подценяват тези въпроси, защото те имат пряко отражение върху националното самочувствие и върху естествения, и исторически обусловен, процес на европейска интеграция. Като приветстваме идеята за изработването от страна на министерството на външните работи на документ, който ясно да формулира и защити по всички тези въпроси българския и европейски интерес от развитие на добросъседски отношения, същевременно изразяваме безпокойство, че очертаването на т.нар. „червени линии“ ще породи нови спорове и нова вълна от антибългарски провокации в Република Македония. Затова и намираме за необходимо подобен документ да бъде придружен и с много по-ясен и категоричен дипломатически знак на пълно неприемане и несъгласие с водената от определени кръгове в Република Македония антибългарска политика и пропаганда в различни сфери. Такъв знак би представлявало понижаването на нивото на ръководство на българското дипломатическо представителство в Македония.
Същевременно българското правителство трябва да продължи политиката на подкрепа за процесите на евроинтеграция в региона като ясно посочва и утвърждава активната роля на България в тях. Съюзът на демократичните сили е за активна политика, която да отстоява и защищава европейските ценности и националното достойнство на България и българските граждани.

НИС на СДС
 
Банер