Александър Йорданов

...BLOGO, ERGO SUM!

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Начало >> Култура и литература >> Статии >> ПРЕДСТАВЯНЕ НА "САМОТЕН И ДОСТОЕН" В БАН

ПРЕДСТАВЯНЕ НА "САМОТЕН И ДОСТОЕН" В БАН

Гълъбов---корица-1аaaНа 1 октомври от 17.30ч. в Големия салон на БАН се състоя представяне на новата книга на доц. д-р Александър Йорданов, посветена на проф. Константин Гълъбов – „Самотен и достоен. Проф. д-р Константин Гълъбов - живот, творчество, идеи”. Гости на събитието бяха акад. Стефан Воденичаров, Председател на БАН, проф. Иван Илчев, Ректор на СУ „Св.Кл.Охридски“, акад. Благовест Сендов – председател на 37-то Народно събрание, проф. Милена Цанева, писатели, учени, представители на средствата за информация  и много почитатели на литературата, както и на творчеството на Александър Йорданов.

Проф. дфн Светлозар Игов представи монографията като изтъкна нейния безспорен принос за осветляването на личността и творчеството на проф. Константин Гълъбов. „Събрало ни е събитие – книга за един от забележителните български интелектуалци на XX в.“ – посочи в уводните си думи проф.Игов.  Според него „години наред Гълъбов остава малко встрани от потока на българската културна история, вероятно защото е самотна и дистанцирана фигура спрямо политическия  живот у нас. Заглавието на монографията на Ал. Йорданов е метафора на съдбата на българския интелектуалец”.
 

 

 
 
IMG 5906Като припомни литературнокритическата и научна творческа биография на Александър Йорданов, проф.Игов  подчерта усета на изследователя към проблемните интерпретации – от Вазов до Радичков, изтъквайки, че с „книгата си „Своечуждият модернизъм” Йорданов се насочи трайно към полето на българския модернизъм, което, заедно с авангарда, бе едно от най-необлагодетелстваните при социализма, въпреки че се вдъхновява именно от социалния бунт”.

Проф. Игов се спря и подробно на онези моменти от делото на проф. Константин Гълъбов като литературен критик и есеист, които са и акценти в труда на Александър Йорданов. Той обърна внимание на възгледите му за отношението „родно”-„чуждо”, които осмислят културното присъствие на литературния кръг „Стрелец”, един от идеолозите на които е проф. Константин Гълъбов.  Като изтъкна, че монографията на доц. Йорданов е първата посветена на Гълъбов у нас, проф. Игов се спря подробно и върху отделни глави на труда, посочвайки, че за първи път се изследват белетристичните и поетическите произведения на Гълъбов, както и неговата специфична мемоаристика, която проф. Игов определи като „една скрита и фрагментарна история на българската литература“, разкриваща автора на „Зовът на Родината“ като  „впечатляващ литературен историк”.

Друга област, на която Йорданов обръща внимание в своя труд, е делото на Константин Гълъбов като германист, създател на Катедрата по германистика към Софийския университет, автор на поредица от задълбочени монографии за немски писатели. Книгата на Александър Йорданов съдържа и богат документален материал включително и за първи път публикувани документи от архива на писателя и учения, както и материали от неговото досие в архива на бившата Държавна сигурност. Според проф. Игов „главата за преследването на Гълъбов е писана много внимателно” и  „тя превръща книгата в романизирана биография, много увлекателна за четене.”

В заключение проф.Св.Игов изтъкна, че книгата на Александър Йорданов е зрял научен труд, един истински „животопис, който осмисля духовния опит на големия български интелектуалец Константин Гълъбов“.

Актьорите Емануела Шкодрева и Христо Чешмеджиев прочетоха откъси от книгата „Самотен и достоен“. Накрая авторът благодари за проявеното внимание към неговия труд и припомни някои моменти от своята научна среща с творчеството и духовния опит на големия български учен, писател и културолог, проф.Константин Гълъбов.

                                                                                                 Източник: Институт за литература - БАН

 

 
Банер